God ventilasjon er viktig både for helsen og for boligen.

 

Ren, frisk luft gir et godt inneklima med høy komfort og liten helsemessig risiko.

God ventilasjon begrenser også luftfuktigheten i boligen din, noe som hindrer kondens og fuktskader.

 

 

De vanligste formene for ventilasjon er mekanisk og balansert ventilasjon.

Med mekanisk ventilasjon menes ofte avtrekksvifter som suger brukt luft ut av boligen.

Med balansert ventilasjon tilføres boligen frisk luft (og partikler fra luften filtreres).

 

Balansert ventilasjon sikrer tilstrekkelig luftskifte i boligen, og varmegjenvinneren i ventilasjonsanlegget gjør at du bevarer

mellom 60 og 90 prosent av varmen fra inneluften.

Slik kan du spare energi.

 

 

Se våre ventilasjonsagregater under KATALOGER

Periodisk ettersyn

For å ivareta levetida til et ventilasjonsanlegg, er det nødvendig med jevnlig og fagmessig service.

Et ventilasjonsanlegg skal ha lang levetid, og skal fungere hver dag. Derfor anbefales ettersyn minst en gang i året.

 

LindvallMontasje tilbyr også serviceavtaler.

 

 

En vanlig husholdning kan spare mellom 3000 og 6000 kWh i året

på å investere i et balansert ventilasjonsanlegg -med varmegjenvinning.

(LindvallMontasje driver ikke med avtrekksluftsvarmepumpe, men kan formidle kontakt etter ønske)

 

 

Se våre totalløsninger under KATALOGER

 

 

 

 

 

 

 

Til forsiden

 

 

 

-Ren og frisk luft

for et sunnere innemiljø

 

-90% av tiden tilbringer vi innendørs (hjemme, barnehagen, skole/jobb)

-90% av giftstoffene i kroppen tas opp gjennom luften.

 

-Dårlig inneluft viser seg å være verre enn antatt...

 

-Konsentrasjonsevnen vår svekkes merkbart selv ved små reduksjoner i luftkvaliteten.

 

-Det er anslått at radon i boliger er medvirkende årsak til om lag 300 lungekreftdødsfall årlig i Norge.

I ifølge WHO (verdens helseorganisasjon) er det bare røyking som representerer en større lungekreftrisiko.

 

-Unngå ubehaglig lukt eller fysisk ubehag som unormal tretthet, hodepine, slimhinne-irritasjoner, allergier, astma etc.

Detter er plager som følger av eksempelvis muggsopp og bakterier på grunn av fukt.

 

Sørg for alltid å ha ren og frisk luft,

-et sunnere innemiljø.

 

Vi kan hjelpe!

 

 

 

 

TILSKUDDSORDNINGER

 

Det finnes en rekke tilskuddsordninger for energieffektive tiltak.

 

Både Enova, Husbanken og Enøketaten har offentlige midler tilgjengelig til å gjennomføre energieffektive byggeprosjekter.

 

Tilskuddene gis enten i form av lån med gunstige betingelser eller ved direkte investeringstilskudd. Det kan det også gis tilskudd til utredning av muligheter og bistand med planlegging og prosjektering av energieffektive tiltak.

 

Felles for de aller fleste av tilskuddsordningene er at man må søke FØR tiltaket gjennomføres og bestilles. Andelen av tilskuddene varierer, men flesteparten ligger mellom 10 og 40% av kostnadene for tiltakene.